Fluorochinolonen verhoogd risico verwijding of scheur in aorta

25-10-2018

Bij gebruik van fluorochinolonen bestaat een verhoogd risico op verwijding in de aorta (aorta-aneurysma) of scheur in de binnenwand van de aorta (aorta-dissectie). Dit komt vooral voor bij oudere mensen.

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) adviseert om bij patiënten met een verhoogd risico op deze zeldzame bijwerkingen eerst andere behandelopties te overwegen. Wanneer die er niet zijn, moet een afweging van de voordelen en de risico’s worden gemaakt.

Fluorochinolonen is een groep antibiotica die gebruikt wordt voor de behandeling van verschillende bacteriële (levensbedreigende) infecties. Het verhoogde risico bestaat bij inname via de mond, longen (inhalatie) en injecties. In Nederland betreft het ciprofloxacine, levofloxacine, moxifloxacine, ofloxacine en norfloxacine.