Gedwongen overstap Thyrax geeft problemen

20-04-2017

Vorig jaar moesten 350.000 gebruikers van Thyrax noodgedwongen overstappen op schildklierhormoonpreparaten van andere producenten. Bijwerkingencentrum Lareb ontving toen een groot aantal meldingen van klachten bij deze gedwongen overstap. Woensdag 19 april verschenen de resultaten van een onderzoek naar de gevolgen van het overstappen van het medicijn Thyrax op andere schildklierhormoonpreparaten. Het onderzoek werd uitgevoerd door het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL) en het PHARMO instituut. Het bleek dat na overstap de kans op overdosering flink is.

Thyrax bevat de stof levothyroxine. Vooral bij patiënten die per dag meer dan 100 mcg levothyroxine gebruikten hadden meer kans op een te hoge dosering. Bijna dertig procent van de patiënten heeft twaalf weken na de overstap meer gezondheidsklachten gekregen. Een kwart van de patiënten had juist minder klachten. Bij hen was de overstap dus positief. Het aantal patiënten dat zich ziek moest melden nam toe van vijf procent naar elf procent.

Patiënten en Schildklier Organisatie Nederland (SON) maakten zich vooraf al grote zorgen over de gevolgen voor de gezondheid bij overstappen. In de praktijk blijkt dit inderdaad risico’s te kunnen geven. SON heeft samen met acht andere patiëntenorganisaties een brief hierover verzonden naar de Tweede Kamer.

Bij overstappen van levothyroxine is het belangrijk de bloedwaarden na zes weken te controleren. Indien nodig kan het gebruik dan aangepast worden.