Haaruitval bij dimethylfumaraat

02-09-2020

Bijwerkingencentrum Lareb heeft 92 meldingen van haaruitval bij gebruik van dimethylfumaraat ontvangen. Vooral de laatste twee jaar ontving Lareb veel meldingen.

Dimethylfumaraat wordt gebruikt bij multiple sclerose en psoriasis. In de meeste meldingen die Lareb heeft ontvangen werd het gebruikt voor multiple sclerose (84 meldingen). Het overgrote deel betrof vrouwen (81 meldingen).

De haaruitval begon enkele weken tot enkele maanden na start met het gebruik. Meer dan de helft van de patiënten bleef dimethylfumaraat doorgebruiken. Bij de meeste van hen was er geen verbetering van haaruitval op het moment van melden. Bij dertien meldingen is aangegeven dat haaruitval stopte, na beëindigen van gebruik van dimethylfumaraat. Bij één patiënt was dit na verlagen van de dosis.

Haaruitval staat op dit moment niet als bijwerking in de bijsluiter.

Lareb heeft het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) over de meldingen geïnformeerd.

Lees hier de analyse van de meldingen.