Herstart vaccinatie AstraZeneca

19-03-2021

De minister heeft besloten op korte termijn weer te starten met het AstraZeneca vaccin. Naar aanleiding van meldingen in Europa van stolselvorming in combinatie met een sterk verlaagd aantal bloedplaatjes (trombocytopenie) komen er waarschuwingen in de bijsluiter. In Nederland is dit specifiek beeld tot nu toe niet gemeld.

EMA
In Europa zijn er tot nu toe 25 meldingen van ernstige stolselvorming in combinatie met een sterk verlaagd aantal bloedplaatjes (trombocytopenie) na vaccinatie met AstraZeneca. Het merendeel van de meldingen betrof vrouwen onder de 55 jaar. De EMA stelt dat er een mogelijke link is met het vaccin, maar dat de kans dat mensen hierdoor getroffen worden ‘extreem klein’ is. Er volgt meer onderzoek naar het oorzakelijk verband. De EMA stelt dat de voordelen van het vaccin in de vorm van bescherming tegen het coronavirus groter zijn dan de risico’s. Er zijn daarnaast geen aanwijzingen gevonden dat er een verhoogd risico is op normale trombose, zoals diep veneuze trombose (trombose in de benen) en longembolie, na vaccinatie met het AstraZeneca vaccin.

Waarschuwing
De bijsluiter van het AstraZeneca vaccin wordt aangepast met een waarschuwing voor zorgverleners en patiënten. Zo moeten mensen die gevaccineerd zijn met AstraZeneca bij de volgende klachten de huisarts bellen:

  • kortademigheid,
  • pijn op de borst of in de buik,
  • dik, rood en pijnlijk been of arm,
  • hele erge hoofdpijn of wazig zien,
  • aanhoudende bloeding,
  • meerdere kleine blauwe plekken, rode of paarse plekjes, of bloedblaren onder de huid.

Nederland
In Nederland is dit specifieke beeld tot nu toe niet gemeld. Bijwerkingencentrum Lareb heeft tot nu toe twee meldingen ontvangen waarbij zowel trombose als een verlaagd aantal bloedpaatjes genoemd werd. Het ging om patiënten boven de 50 jaar. Deze zijn qua beeld niet vergelijkbaar met de meldingen in andere landen. In deze meldingen is de aard van de trombose anders en de verlaging van de bloedplaatjes minder sterk.

Zie hier het bericht van VWS

Zie hier het bericht van de EMA

Zie hier het bericht van het CBG