Huisartsen kunnen bijwerking melden vanuit zorginformatiesysteem


01-03-2016

  • Sinds kort is het voor een groot deel van de huisartsen mogelijk om vanuit het eigen informatiesysteem een melding bij Bijwerkingencentrum Lareb te doen. Lareb en NHGdoc hebben gezamenlijk software ontwikkeld waarmee huisartsen via een alert erop worden gewezen om te melden. Bovendien wordt het melden sneller en eenvoudiger. De mogelijkheid om te melden is ingebouwd zodat op een efficiënte en betrouwbare manier relevante gegevens vanuit het informatiesysteem van de huisarts automatisch in het meldformulier worden geladen. De huisarts bepaalt vervolgens zelf welke informatie wel of niet wordt meegestuurd.

    Deze mogelijkheid wordt aangeboden voor praktijken die gebruik maken van het NHGdoc programma. In de toekomst zullen meer initiatieven met andere zorginformatiesystemen worden gerealiseerd.

    Het melden van vermoede bijwerkingen is cruciaal voor een betrouwbare veiligheidsbewaking van geneesmiddelen. Het verzamelen, registreren en analyseren van gegevens over bijwerkingen levert belangrijke (nieuwe) kennis op. Een groot deel van de gevonden veiligheidsrisico's en daarop volgende maatregelen komen dan ook voort uit meldingen van zorgverleners en patiënten.