Infecties meest belastende bijwerking biological

05-07-2019

Bijna de helft (48%) van de patiënten ervaart tenminste één bijwerking bij een biological. Het vaakst werden injectieplaatsreacties gemeld, gevolgd door infecties en huidreacties. Infecties waren het meest belastend, gevolgd door vermoeidheid en maagdarmklachten. 

Dit blijkt uit de eerste resultaten van de Monitor Biologische Medicijnen. Patiënten met inflammatoire aandoeningen kregen iedere twee maanden een online vragenlijst. Hierin werd gevraagd naar de medicijnen die zij gebruikten en of er bijwerkingen optraden. 

Tot eind 2018 deden 1.302 patiënten mee uit acht ziekenhuizen.