Jaarlijks onderzoek bijwerkingen griepprik


21-10-2015

  • In oktober en november vinden de jaarlijkse griepvaccinaties plaats. Bij Lareb kunnen bijwerkingen gemeld worden van geneesmiddelen en vaccins, zoals het griepvaccin. Bijwerkingencentrum Lareb doet, zoals elk seizoen, ook nu aanvullend onderzoek naar bijwerkingen na de griepprik.

    Vaccins worden voor toediening uitgebreid onderzocht. Toch treden er soms onbekende bijwerkingen op. Ook is meestal niet bekend hoe vaak of juist bij wie bepaalde bijwerkingen voorkomen. Daarom onderzoekt Lareb het verloop van bijwerkingen gedurende een periode na de vaccinatie met behulp van Lareb Intensive Monitoring (LIM). Huisartsen vragen patiënten na de griepprik om mee te doen met het onderzoek. Patiënten krijgen een flyer waar meer informatie in staat over het onderzoek. De patiënten die meedoen krijgen een aantal keer een vragenlijst per e-mail over het al dan niet optreden van bijwerkingen.

    Dit jaar nodigen 100 huisartsenpraktijken hun patiënten uit om nemen deel aan het onderzoek. Door dit onderzoek uit te voeren, kan de veiligheid van het griepvaccin beter bewaakt worden.