Kennis bijwerkingen bij oudere verpleeghuisbewoners belangrijk

01-06-2018

Specialisten ouderengeneeskunde vinden kennis over bijwerkingen die kunnen optreden bij ouderen in het verpleeghuis belangrijk. Deze kennis helpt om mensen beter te behandelen en de kwaliteit van hun leven te vergroten.

Melden van bijwerkingen bij oudere verpleeghuisbewoners
Het is belangrijk dat mogelijke bijwerkingen die zich voordoen bij oudere verpleeghuisbewoners, worden gemeld aan Bijwerkingencentrum Lareb. Wanneer medicijnen op de markt komen zijn zij vaak bij relatief jonge en gezonde volwassenen onderzocht, en in veel mindere mate bij oudere personen. Bij het ouder worden treden veranderingen op in het lichaam die invloed kunnen hebben op de werking en bijwerkingen van medicijnen. Oudere mensen in het verpleeghuis gebruiken daarnaast vaak meerdere medicijnen tegelijkertijd. Ook dit kan van invloed zijn op de werking en bijwerkingen van medicijnen.

Nieuwe methode
Om bijwerkingen bij oudere verpleeghuisbewoners systematisch in kaart te brengen hebben het RIVM en Bijwerkingencentrum Lareb een nieuwe methode ontwikkeld. Het aantal deelnemende verpleeghuizen om deze methode te testen was echter te beperkt om een uitspraak te kunnen doen over de haalbaarheid van deze methode. Door het melden van mogelijke bijwerkingen beter in te passen in het werkproces van de zorgverleners in verpleeghuizen, kan het aantal meldingen aan Bijwerkingencentrum Lareb worden vergroot.

Het rapport over dit onderzoek kunt u hier vinden.