Lareb vervolg-enquête over verpakkingswijziging Thyrax gestopt


02-04-2015

  • In februari 2015 is Lareb gestart patiënten uit te nodigen voor deelname aan een vervolg-enquête om een beter beeld te krijgen van de mogelijke achtergronden en gevolgen van de verpakkingswijziging van Thyrax.

    Inmiddels hebben wij maar liefst 1150 ingevulde enquêtes ontvangen. Omdat dat ruim voldoende is om een goed beeld te krijgen, is besloten geen enquêtes meer uit te sturen. De enquêtes worden door Lareb verwerkt en geanalyseerd. Natuurlijk kunt u bijwerkingen bij ons blijven melden, echter zult u geen uitnodiging meer ontvangen voor het vervolgonderzoek.

    Wij willen alle melders hartelijk bedanken voor hun bijdrage.