Medicijnjournaal april 2021

30-04-2021

Het Medicijnjournaal van april besteedt onder andere aandacht aan het onderzoek naar het gebruik van medicinale cannabis en depressieve gevoelens bij anastrozol.

Medicinale cannabis
Bijwerkingencentrum Lareb en Bureau Medicinale Cannabis (BMC) starten samen een onderzoek naar het gebruik van medicinale cannabos. Bij dit onderzoek krijgen patiënten vier vragenlijsten over een periode van een jaar. Het onderzoek is bedoeld om meer inzicht krijgen in welke bijwerkingen optreden, hoe vaak ze optreden en wat het beloop is.

Anastrozol en depressieve gevoelens
Anastrozol, een geneesmiddel bij borstkanker, kan depressies veroorzaken. Deze bijwerking kan ontstaan door verlaging van het oestrogeengehalte. Lareb ontving meldingen hierover en informeerde het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). De bijwerking zal worden toegevoegd aan de bijsluiter.

Verder in dit Medicijnjournaal aandacht voor longschade als bijwerking van geneesmiddelen en een verplichte waarschuwing voor producten met Sint-janskruid.

Het Medicijnjournaal is een initiatief van Instituut Verantwoord Medicijngebruik.