Aa Lettergrootte
16
  • Meld hier
    een bijwerking
  • Zoek informatie over bijwerkingen
  • Zoek informatie over geneesmiddelgebruik rondom de zwangerschap

Medicijnjournaal december 2018


21-12-2018

  • In het medicijnjournaal van december wordt het risico op hart- en vaatziekten bij het langdurig gebruik van protonpompremmers besproken. Deze middelen worden vaak langdurig en soms onnodig gebruikt. In dit journaal is er ook aandacht voor de omzetting naar biosimilars en het standpunt farmacogenetisch onderzoek van het NHG.