Medicijnjournaal november 2019

18-11-2019

Een aantal geneesmiddelen kan ernstige ritmestoornissen veroorzaken door hun invloed op de geleiding van het hart. In het medicijnjournaal van november is er daarom aandacht voor het advies dat de KNMP uitgebracht heeft over het gebruik van middelen die een QTc verlenging geven, in de praktijk. 

Daarnaast wordt in het Medicijnjournaal aandacht besteed aan de noodzaak tot adequate pijnbesteding bij middenoorontsteking. 

U kunt het medicijnjournaal hier bekijken.