Aa Lettergrootte
16
  • Meld hier
    een bijwerking
  • Zoek informatie over bijwerkingen
  • Zoek informatie over geneesmiddelgebruik rondom de zwangerschap

Medicijnjournaal oktober 2018


02-10-2018

  • Het is weer tijd voor de jaarlijkse griepvaccinatie. In het medicijnjournaal van oktober wordt daarom niet alleen aandacht besteedt aan de effectiviteit van dit vaccin, maar ook voor de bijwerkingen zoals deze jaarlijks door Bijwerkingencentrum Lareb in kaart gebracht worden. Daarnaast is er in dit journaal aandacht voor het gebruik van geneesmiddelen in de laatste levensfase.

    U kunt het medicijnjournaal hier bekijken.