Meer inzicht nodig over Long-COVID na coronavaccinatie

02-12-2022

Bijwerkingencentrum Lareb ontving enkele tientallen meldingen van Long-COVID na coronavaccinatie. De meldingen gingen zowel over het ontstaan en verergeren, als het verbeteren van Long-COVID klachten. In het afgelopen jaar hebben zich ook enkele honderden mensen met langdurige klachten na vaccinatie gemeld bij stichting C-support. Lareb gaat samen met hen kijken hoe er meer inzicht over Long-COVID na vaccinatie kan komen.

Long-COVID
Sommige mensen houden langdurig klachten nadat ze corona hebben gehad. Dat wordt ‘Long-COVID’ genoemd. Voorbeelden van langdurige klachten na corona zijn vermoeidheid, benauwdheid, spierpijn, niet goed kunnen concentreren en vergeetachtigheid.

Meldingen
Lareb ontving 35 meldingen van Long-COVID na coronavaccinatie. Het betrof voornamelijk vrouwen, na de tweede of derde vaccinatie. Bij 25 meldingen (71%) was er sprake van een verergering van klachten na vaccinatie. Bij zes meldingen was er sprake van een nieuwe diagnose van long-COVID na vaccinatie. Vier van hen hadden geen corona gehad en twee wel. Bij de overige vier meldingen is het onbekend of het gaat om een verergering of een nieuwe diagnose van Long-COVID.

Daarnaast zijn er ook 31 meldingen waarbij de al bestaande Long-COVID klachten juist zijn verbeterd na vaccinatie. Op basis van deze meldingen zijn geen conclusies te trekken over vaccinatie en het ontstaan van Long-COVID klachten.

Internationaal onderzoek
Uit verschillende onderzoeken blijkt dat coronavaccinatie leidt tot minder risico op het ontstaan van Long-COVID klachten na een COVID-19 infectie. Het krijgen van twee coronavaccinaties lijkt daarbij effectiever dan één. In enkele onderzoeken leidde een coronavaccinatie zowel tot verbetering als verergering van Long-COVID klachten. In andere onderzoeken bleek dat de coronavaccinatie geen invloed had op de al bestaande Long-COVID klachten.

Meer inzicht nodig
Lareb werkt samen met C-support om meer inzicht te krijgen in Long-COVID na vaccinatie. Daarbij wordt gekeken naar patronen van combinaties van langdurige klachten. Daarnaast komt Lareb nog met de resultaten van het vragenlijstonderzoek bij 27.000 gevaccineerden. In dit onderzoek zijn gevaccineerden gedurende een half jaar gevolgd om inzicht te krijgen in het optreden van bijwerkingen na coronavaccinatie. Mogelijk levert dat meer inzicht op in Long-COVID na coronavaccinatie.