Meer onderzoek trombose en embolieën na coronavaccinaties nodig


30-04-2021

 • Bijwerkingencentrum Lareb ontving tot en met 14 april 399 meldingen van trombose of embolieën na coronavaccinaties, op bijna 4 miljoen gegeven vaccins. Bij de meeste vaccins is het aantal meldingen niet hoger dan het aantal trombose-gevallen dat je verwacht dat optreedt zonder vaccinatie. In de groep die gevaccineerd was met het AstraZeneca vaccin is het aantal meldingen van diep veneuze trombose en longembolie wel iets hoger dan verwacht. Of alles is gemeld, is niet bekend. Op basis van de meldingen kan geen conclusie worden getrokken over een relatie met de vaccins. Daarom adviseert Lareb meer onderzoek.

  Het gaat om 224 meldingen na vaccinatie met het Pfizer/BioNTech (Comirnaty), 150 na het AstraZeneca (Vaxzevria) en 21 na het Moderna vaccin. Bij vier meldingen is niet duidelijk om welk vaccin het ging. In de meldingen werd onder andere 82 keer longembolie genoemd, 62 keer diep veneuze trombose en in 127 gevallen ging het om een herseninfarct. Tot 14 april waren er ongeveer 2,5 miljoen het Pfizer/BioNTech (Comirnaty), 1 miljoen AstraZeneca (Vaxzevria) en 300.000 Moderna vaccins gegeven.

  Negen meldingen trombose en embolie
  Bij negen meldingen in dit overzicht gaat het om de combinatie van een laag aantal bloedplaatjes en trombose na het AstraZeneca vaccin. Dit is een zeldzame bijwerking (VITT: Vaccine-induced Immune Thrombotic Thrombocytopenia). In de andere meldingen van trombose en embolieën werd geen laag aantal bloedplaatjes genoemd, maar gaat het om ‘gewone’ veel voorkomende vormen. In deze meldingen blijken geen duidelijke patronen die wijzen op bijwerkingen.

  Hoge alertheid
  Trombose en longembolie komen voor bij ongeveer 1 op de 1000 mensen per jaar. Door aandacht voor deze ernstige bijwerking bij het AstraZeneca vaccin, is er hoge alertheid op. Mogelijk heeft dit de motivatie om het vermoeden van bijwerkingen te melden verhoogd.

  Meldingen vergeleken met normale schatting
  Het aantal meldingen van diep veneuze trombose, longembolie en herseninfarct, dat optrad in 2 weken na de vaccinatie, is in de meeste gevallen niet hoger dan anders bij een vergelijkbaar aantal mensen verwacht kan worden. In de groep die gevaccineerd was met het AstraZeneca is het aantal meldingen wel hoger dan de schatting van het aantal mensen dat normaal gesproken te maken krijgt met trombose of longembolie.

  Geen duidelijke relatie met coronavaccinaties
  Bij de gemaakte vergelijkingen is gebruik gemaakt van schattingen voor het aantal dat normaal verwacht kan worden. Of alle gevallen van longembolie en trombose na een vaccinatie zijn gemeld, is niet bekend. Het aantal kan dus hoger liggen. Ook was het niet mogelijk om per leeftijdsgroep het aantal meldingen met het aantal vaccins te vergelijken. Op basis van de meldingen kunnen dan ook nog geen conclusies getrokken worden over een relatie met vaccinaties. Lareb adviseert daarom verder onderzoek.

  Zie hier het overzicht van meldingen van trombose en embolieën na coronavaccinaties.