Meld bijwerkingen na leptospirosevaccinatie

13-07-2023

Sommige beroepsgroepen die een groot risico hebben om leptospirose te krijgen, worden komend jaar hiertegen gevaccineerd. Het geïnactiveerde vaccin dat hiervoor wordt ingezet heet Spirolept. Vermoedelijke bijwerkingen na vaccinatie kunnen gemeld worden bij Bijwerkingencentrum Lareb.

Leptospirose is een ziekte die veroorzaakt wordt door Leptospira bacteriën. Deze bacteriën bevinden zich veelal in rattenurine en water dat hiermee vervuild is. De ziekte kan mild verlopen, maar ook levensbedreigend zijn. Vormen van leptospirose zijn bijvoorbeeld: de ziekte van Weil, modderkoorts en Melkerskoorts. De klachten van leptospirose lijken op een hevige griep. Lees hier meer over leptospirose en de vaccinatie ertegen.

Bijwerkingen Spirolept
Klachten die vaak voorkomen na vaccinatie tegen leptospirose zijn:

Lees meer over het vaccin en de bijwerkingen in de productinformatie of de patiënteninformatie van Spirolept.

De vaccinatieserie bestaat uit 2 prikken met een tussenpoos van 2 weken. Ook kan er een boostervaccinatie worden gegeven na 4 tot 6 maanden. Het is niet bekend of bijwerkingen anders zijn na vervolgvaccinaties.

Meld je bijwerking bij Lareb
Vaccins worden altijd uitgebreid onderzocht en getest voordat ze op de markt komen. Soms worden zeldzame bijwerkingen pas in de praktijk ontdekt, wanneer het vaccin door veel meer verschillende mensen wordt gebruikt. Het is daarom belangrijk om vermoedens van bijwerkingen te melden via ons online meldformulier.