Meldingen bijwerkingen influenza- en pneumokokkenvaccinatie

22-07-2021

Bijwerkingencentrum Lareb ontving dit seizoen 1.646 spontane meldingen van vermoede bijwerkingen na influenza- en/of pneumokokkenvaccinatie. Het type bijwerkingen na influenzavaccinatie is dit seizoen vergelijkbaar met dat van voorgaande jaren. Er zijn geen nieuwe, verontrustende bijwerkingen gevonden. 

Meldingen
In het seizoen 2020/ 2021 ontving Lareb 1.043 meldingen na enkel influenzavaccinatie. Daarnaast werden 250 meldingen na pneumokokkenvaccinatie en 353 meldingen na gelijktijdige toediening van het influenza- en pneumokokkenvaccin gedaan. In totaal werden 5.951 vermoede bijwerkingen gerapporteerd. Ontstekingsreacties op de prikplaats, hoofdpijn, koorts en spierpijn werden het meest gemeld. Binnen de groep die beide vaccinaties heeft gehad, worden injectieplaatsreacties voornamelijk gemeld aan de zijde waar de pneumokokkenvaccinatie is gegeven.

LIM
Ook namen 991 gevaccineerde personen deel aan Lareb Intensive Monitoring (LIM). LIM is een online onderzoek waarbij informatie verzameld wordt over bijwerkingen. De deelnemers rapporteerden 1.651 mogelijke bijwerkingen. Net als in de spontane meldingen werden in alle vaccinatiegroepen injectieplaatsreacties en koorts het meest gerapporteerd. Bij de personen die zowel een pneumokokken- als een influenzavaccinatie hadden gekregen, werden de meeste injectieplaatsreacties vermeld aan de kant van de pneumokokkenvaccinatie. 

In de spontane meldingen die Bijwerkingencentrum Lareb in het influenza- en pneumokokkenseizoen van 2020/2021 heeft ontvangen en de rapportages die gedaan zijn in LIM, zijn geen bijzondere, nieuwe of verontrustende bijwerkingen naar voren gekomen in het kader van de vaccinveiligheid.

Bekijk hier het jaarrapport met meldingen van 'Bijwerkingen na influenza- en pneumokokkenvaccinaties 2020, 2021'