Meldingen bijwerkingen Rijksvaccinaties en Griepvaccinaties 2014


18-08-2015

 • In 2014 ontving Bijwerkingencentrum Lareb 982 meldingen met 1.950 mogelijke bijwerkingen van vaccins toegediend in het kader van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP), en 283 meldingen met 561 mogelijke bijwerkingen na de griepvaccinaties.

  De gemelde bijwerkingen van vaccins die binnen het RVP worden toegediend, zijn met name bekende bijwerkingen van deze vaccins, zoals koorts, ontsteking van de injectieplaats en huilen.
  Lees hier de rapportage van Meldingen van bijwerkingen Rijksvaccinatieprogramma 2014.

  Bij veel meldingen na de griepvaccinaties in het seizoen 2014/2015 gaat het ook om bekende bijwerkingen van deze vaccins, zoals een ontsteking op de injectieplaats, hoofdpijn, spierpijn, koorts, malaise en vermoeidheid. Ook dit seizoen waren er weer meldingen (24) van een uitgebreide zwelling van de arm (ELS). In 2012 stelde Lareb in haar signalering dat dit een bijwerking is die kan optreden na de griepvaccinatie. Tot op heden is dit nog niet opgenomen in de bijsluiters.
  Lees hier de rapportage Meldingen van bijwerkingen na influenzavaccinatie 2014/2015.

  De aard van de meldingen van beide vaccinatieprogramma’s is in lijn met voorgaande jaren en geven geen aanleiding tot verontrustende signaleringen.

  Voor een goede bewaking van de veiligheid van vaccins is een goede meldbereidheid van belang. Van de meldingen van RVP-vaccinaties was 68% afkomstig van ouders of de gevaccineerde zelf, en 32% van zorgverleners. Bij de griepvaccinaties komt het overgrote deel van de meldingen (81%) net als voorgaande jaren van gevaccineerden zelf. Er is een daling van het aantal meldingen van bijwerkingen na vaccinatie van bijna 20% ten opzichte van 2013. De daling van meldingen door zorgverleners was bij de RVP-vaccinaties 28% en bij de griepvaccinaties 33%. Dit is een zorgelijke ontwikkeling. Het melden van bijwerkingen is cruciaal voor een betrouwbare veiligheidsbewaking. De observatie en interpretatie van een mogelijke bijwerking door zorgprofessionals is een onmisbare schakel als het gaat om de detectie van mogelijke nieuwe informatie rond bijwerkingen. Voldoende participatie van zorgverleners in het meldsysteem van bijwerkingen is daarom uiterst belangrijk.