Meldingen bijwerkingen Rijksvaccinaties en Griepvaccinaties 2015

01-08-2016

In 2015 ontving Bijwerkingencentrum Lareb 1.494 meldingen met 3.366 mogelijke bijwerkingen van vaccins toegediend in het kader van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Na de griepvaccinaties werden 283 meldingen met 601 mogelijke bijwerkingen ontvangen. Daarnaast nam een groep gevaccineerden deel aan een Lareb Intensive Monitoring (LIM). LIM is een online onderzoek waarbij informatie verzameld wordt over eventuele bijwerkingen van een geneesmiddel of vaccin. In totaal meldden 1.474 patiënten zich aan voor dit onderzoek en zij rapporteerden 880 mogelijke bijwerkingen.

Van de meldingen van RVP-vaccinaties was 77% afkomstig van ouders of de gevaccineerde zelf, en 23% van zorgverleners. Bij de griepvaccinaties komt het overgrote deel van de meldingen (84%) net als voorgaande jaren van gevaccineerden zelf. Er was een stijging van ruim 50% van het aantal meldingen van bijwerkingen na een vaccinatie in het kader van het RVP. Het aantal meldingen kan niet worden gezien als een maat voor de incidentie van bijwerkingen. Het meldgedrag wordt beïnvloed door allerlei factoren, zoals media-aandacht en voorlichtingsactiviteiten.

Het grootste deel van de stijging kwam door meldingen afkomstig van ouders of de gevaccineerde zelf. Een verklaring is een toename van meldingen na HPV-vaccinatie, nadat hier medio 2015 aandacht voor was in de media. Over een analyse van meldingen van langdurige klachten – met name vermoeidheid - na deze vaccinatie verscheen eind 2015 al een rapportage.

Het aantal meldingen na griepvaccinatie is gelijk gebleven. Zorgverleners meldden relatief minder vaak ten opzichte van 2014/2015, maar gaven wel relatief vaker ernstige meldingen door. Waakzaamheid van zorgverleners blijft van essentieel belang. Meldingen vormen een belangrijke graadmeter van wat er zich in de praktijk voordoet. Klinische observatie van een mogelijke bijwerking is een belangrijke stap in de detectie van mogelijke nieuwe informatie hierover.

De gemelde bijwerkingen van vaccins die binnen het RVP worden toegediend, zijn met name bekende bijwerkingen van deze vaccins, zoals koorts, ontsteking van de injectieplaats en huilen.

Lees hier de rapportage van Meldingen van bijwerkingen Rijksvaccinatieprogramma 2015.

Bij veel meldingen na de griepvaccinaties in het seizoen 2015/2016 gaat het ook om bekende bijwerkingen van deze vaccins, zoals een ontsteking op de injectieplaats, hoofdpijn, spierpijn en koorts.

Lees hier de rapportage Meldingen van bijwerkingen na influenzavaccinatie 2015/2016.

De aard van de meldingen van beide vaccinatieprogramma’s geven geen aanleiding tot signaleringen.