Meldingen van bijwerkingen na apenpokkenvaccinatie

16-11-2022

Bijwerkingencentrum Lareb ontving tot 29 september 2022 in totaal 118 meldingen van bijwerkingen na vaccinatie met Imvanex. Dit vaccin wordt ingezet tegen apenpokken (monkeypox). Reacties op de injectieplaats, vermoeidheid, niet lekker voelen en spierpijn werden het vaakst gemeld. Er zijn tot nu toe geen ernstige nieuwe bijwerkingen gevonden.

Er zijn tot 29 september 2022 naar verwachting ongeveer 13.000 mensen gevaccineerd met Imvanex, waarvan er 5.000 ook een tweede prik hebben gehad.

Bij de meeste mensen die een bijwerking meldden, ontstonden de klachten binnen enkele dagen na de vaccinatie. De meeste klachten herstelden na gemiddeld 8 dagen vanzelf, maar bij sommige mensen duurde dit wat langer of korter. Lees meer over onze meldingen in het overzichtsartikel (in het Engels).

Meld bijwerkingen
Heeft u de apenpokkenvaccinatie gekregen en vermoede bijwerkingen ervaren, meld dat dan via ons meldformulier. Mochten de klachten langer dan twee weken aanhouden, neem dan contact op met uw huisarts. Ook als u zich zorgen maakt over uw klachten. Lees meer over het vaccin en de bijwerkingen in de productinformatie of de patiënteninformatie van Imvanex.