Meldingen van bijwerkingen Rijksvaccinatieprogramma 2021

25-07-2022

Bijwerkingencentrum Lareb ontving vorig jaar 1.462 meldingen van mogelijke bijwerkingen van vaccins in het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Er zijn net als in vorige jaren geen nieuwe verontrustende bijwerkingen gevonden. 

Meldingen 
In 2021 ontving Lareb 1.462 meldingen van 4.636 mogelijke bijwerkingen na vaccinaties gegeven in het RVP. Dit zijn gemiddeld drie tot vier bijwerkingen per melding. Hiervan is 88% door (ouders/naasten van) kinderen en zwangeren gemeld en 12% door zorgprofessionals. De meest gemelde bijwerkingen zijn koorts, prikplaatsreacties, overgeven, hoofdpijn en huilen. 

Evenveel meldingen
In 2021 ontving Lareb ongeveer evenveel meldingen van bijwerkingen als in 2020. Er was één groot verschil te zien. Lareb ontving in 2021 meer meldingen na HPV-vaccinatie (Cervarix). De stijging is mogelijk te verklaren door de gestegen landelijke vaccinatiegraad voor HPV.

Geen signaleringen
Op basis van de door Lareb ontvangen meldingen in 2021 zijn er geen signaleringen voor bijzondere, nieuwe of verontrustende bijwerkingen gevonden in het kader van de vaccinveiligheid binnen het RVP.

Bekijk hier het jaarrapport van meldingen van bijwerkingen na Rijksvaccinatieprogramma 2021