Meldingen van bijwerkingen Rijksvaccinatieprogramma 2022

06-10-2023

In 2022 ontving Bijwerkingencentrum Lareb 1.217 meldingen van vermoede bijwerkingen na vaccinaties gegeven binnen het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Er zijn net als in vorige jaren geen nieuwe verontrustende bijwerkingen gevonden. Na de HPV-vaccinatie zijn er geen duidelijke verschillen in bijwerkingen tussen jongens en meisjes en de verschillende leeftijdsgroepen.

In de 1.217 ontvangen meldingen werden 4.329 vermoede bijwerkingen gemeld. Dit zijn gemiddeld drie tot vier bijwerkingen in een melding. Van de melders was 83% een (ouder/verzorger van) gevaccineerde en 17% een zorgprofessional. De meest gemelde bijwerkingen zijn koorts, prikplaatsreacties, niet lekker voelen, hoofdpijn en vermoeidheid.

Een afname in meldingen
In 2022 ontving Lareb minder meldingen dan in vorige jaren. Het aantal meldingen na HPV-vaccinatie (baarmoederhalskankerprik) was hier een uitzondering op. Daar ontvingen wij juist meer meldingen van in vergelijking met afgelopen jaren.

HPV-vaccinatie
In 2022 was er ook een flinke toename in het aantal gezette HPV-vaccinaties. Zo kregen in dat jaar jongens voor het eerst een uitnodiging voor de HPV-vaccinatie. Ook werd het vaccinatiemoment vervroegd van 12-13 jaar naar het jaar waarin kinderen 10 worden. Tot slot vond ook de start van de inhaalcampagne in 2022 plaats. Hierbij kregen ongevaccineerde jongvolwassenen een uitnodiging om zich alsnog te laten vaccineren. Er was geen verschil in bijwerkingenpatroon tussen de verschillende leeftijdsgroepen en geslachten in de meldingen.

Vragenlijstonderzoeken RVP-vaccins
Naast het verzamelen en analyseren van de binnengekomen meldingen, voert Lareb op dit moment ook drie vragenlijstonderzoeken uit. Hierbij kijken wij naar mogelijke bijwerkingen na vaccinatie binnen het RVP bij 0 tot 4 jarigen, bij 9 en 10 jarigen en bij zwangere vrouwen.

Uit dit laatste onderzoek blijkt dat er geen aanwijzingen zijn voor negatieve zwangerschapsuitkomsten na DKT-vaccinatie (22 wekenprik). De resultaten van de andere onderzoeken worden op een later moment verwacht en gedeeld.

Geen signaleringen

Op basis van de ontvangen meldingen in 2022 zijn er geen signaleringen voor bijzondere, nieuwe of verontrustende bijwerkingen gevonden als het gaat om de vaccinveiligheid binnen het RVP.

Bekijk hier het jaarrapport met meldingen van bijwerkingen na vaccinatie binnen het Rijksvaccinatieprogramma 2022.