Meldingen van verminderde werkzaamheid methylfenidaat

21-11-2017

Bijwerkingencentrum Lareb ontving meldingen van een verminderde werkzaamheid van methylfenidaat na wisseling van merk. Het betrof wisselingen van Concerta® naar methylfenidaat van fabrikant Sandoz en fabrikant Mylan.

Methylfenidaat
Methylfenidaat is een stimulerend medicijn dat de aandacht en stemming kan verbeteren. Het middel wordt gebruikt voor de behandeling van ADHD. Het is verkrijgbaar in verschillende vormen. Ze werken allemaal even snel na 1-2 uur, maar de werkingsduur verschilt. De werking van gewone tabletten houdt 3-6 uur aan. Bij tabletten met verlengde afgifte houdt de werking ongeveer 12 uur aan.

Meldingen
Bijwerkingencentrum Lareb ontving vanaf 2014 ongeveer 70 meldingen over een verminderde werkzaamheid van merkloze (generieke) methylfenidaat tabletten met verlengde afgifte na wisseling van merk. Daarbij ging het in 30 meldingen over wisseling van Concerta® naar methylfenidaat van fabrikant Sandoz en 37 na wisseling van Concerta® naar methylfenidaat van fabrikant Mylan.

Lareb heeft CBG geïnformeerd, CBG heeft de firma’s om toelichting gevraagd.

Zie voor meer informatie de analyse van de meldingen.