Meldpunt en Expertisecentrum Bijwerkingen Implantaten

03-07-2017

Het Meldpunt en Expertisecentrum Bijwerkingen Implantaten gaat vanaf 3 juli van start. Het doel is sneller bijwerkingen van implantaten te signaleren. Meldingen over mogelijke bijwerkingen worden geanalyseerd en geïnterpreteerd samen met clinici uit het zorgveld. In het Expertisecentrum Bijwerkingen Implantaten werken het RIVM en het Lareb samen.

Een implantaat is een medisch hulpmiddel dat om cosmetische of medische redenen in het lichaam wordt geplaatst. Deze implantaten kunnen ongewenste effecten of bijwerkingen veroorzaken. Het is belangrijk dat mogelijke bijwerkingen gemeld worden zodat problemen met een specifiek implantaat snel gesignaleerd kunnen worden.

Als het nodig is kan het expertisecentrum een onderzoek starten naar een bepaald implantaat waarvoor veel of specifieke bijwerkingen zijn gemeld. De resultaten hiervan zullen geanonimiseerd openbaar gemaakt worden via de RIVM website. Tegelijkertijd zullen de resultaten geanonimiseerd met de Inspectie voor de Gezondheidszorg gedeeld worden zodat zij indien nodig actie kan ondernemen.

Hier vindt u het meldpunt.