Methylfenidaat en priapisme

09-06-2016

Priapisme, een langdurig aanhoudende erectie zonder seksuele prikkel, is gemeld als mogelijke bijwerking bij methylfenidaat. Methylfenidaat wordt onder andere gebruikt als ADHD-medicatie.

Priapisme kan bij meerdere geneesmiddelen als bijwerking optreden maar kan ook andere oorzaken hebben, zoals sikkelcelziekte of uitgezaaide kanker. Er kan blijvende schade optreden, zoals impotentie, daarom is het direct inschakelen van een arts noodzakelijk.

Bijwerkingencentrum Lareb ontving twee meldingen van priapisme bij kinderen met sterke verdenking op een oorzakelijk verband met methylfenidaat. In de Amerikaanse productinformatie van methylfenidaat wordt gewaarschuwd voor priapisme.

Lees hier het volledige rapport.