Mirabegron niet gebruiken bij ernstige ongecontroleerde bloeddruk


07-09-2015

  • Mirabegron (merknaam Betmiga) is sinds 2012 op de markt en wordt gebruikt voor het behandelen van de symptomen van een overactieve blaas. Een verhoogde bloeddruk is een bekende bijwerking van mirabegron en staat vermeld in de productinformatie.

    Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) bericht dat mirabegron vanaf nu niet meer gebruikt mag worden bij patiënten met ernstige ongecontroleerde hoge bloeddruk (contra-indicatie). De fabrikant van mirabegron heeft hierover, in overleg met het CBG en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), een brief verstuurd met belangrijke risico-informatie naar huisartsen, urologen, gynaecologen, geriaters en apothekers. Deze brief is ook verstuurd naar het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) en de Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU).

    Bijwerkingencentrum Lareb heeft tot op heden vier meldingen ontvangen van een verhoogde bloeddruk bij mirabegron. Zie voor meer informatie de online bijwerkingen databank.
    Eerder dit jaar heeft Lareb ook een algemeen overzicht gepubliceerd over ontvangen bijwerkingen bij mirabegron.

    Zie voor meer informatie de website van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG).