Onderwijspakket over bijwerkingen

27-10-2015

Voor een veilig gebruik van geneesmiddelen is goede kennis over bijwerkingen van groot belang. Artsen en apothekers zien bijwerkingen in de dagelijkse praktijk. Het melden van deze bijwerkingen draagt bij aan kennis over bijwerkingen en een veiliger gebruik van geneesmiddelen. Om de artsen van de toekomst goed voor te bereiden op deze taak, is een landelijk onderwijspakket over bijwerkingen ontwikkeld.

Het onderwijspakket bestaat uit presentaties en casuïstiek over bijwerkingen van geneesmiddelen, maar ook over geneesmiddelen tijdens de zwangerschap en borstvoeding. Tot slot is er voor coassistenten een meldopdracht om een bijwerking uit de praktijk te melden bij het Bijwerkingencentrum Lareb.
Het pakket wordt nu ingezet bij Geneeskunde opleidingen maar is ook geschikt voor opleidingen tot verpleegkundig specialist, physician assistant en nurse practitioner.

Het landelijk onderwijspakket is een samenwerking tussen het Bijwerkingencentrum Lareb, de Commissie Onderwijs Zaken van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Farmacologie en Biofarmacie (COZ - NVKF&B) en het instituut RECIPE van het VUmc.