Onderzoek naar veneuze trombose na Janssen vaccinatie

03-09-2021

Het EMA gaat nader onderzoek doen naar meldingen van bloedstolsel in de aderen (veneuze trombose) na de Janssen vaccinatie. Lareb heeft tot nu toe 33 meldingen hiervan ontvangen. Er zijn zo’n 800.000 Janssen vaccinaties gezet in Nederland.

EMA
Het optreden van bloedstolsel in de aderen werd al bij de goedkeuring van het Janssen vaccin als mogelijk risico gezien. Er waren aanwijzingen voor een verband dat trombose in de aderen iets vaker voor kan komen na Janssen vaccinatie. Het EMA zal deze informatie nu verder beoordelen of het daadwerkelijk een bijwerking betreft. Meer informatie kunt u lezen op de websites van het EMA en van het CBG.

Meldingen Lareb
Lareb heeft tot nu toe 33 meldingen ontvangen van bloedstolsel in de aderen na toediening van het Janssen vaccin. Het gaat hierbij om 20 mannen en 13 vrouwen. Van deze patiënten is niemand overleden ten gevolge van de trombose.

Bloedstolsel in de aderen is geen TTS
Bloedstolsel in de aderen verschilt van de eerder gemelde zeer zeldzame bijwerking TTS (trombose met trombocytopenie syndroom). TTS is een combinatie van stolselvorming én een laag aantal bloedplaatjes, dat vaak een ernstig beloop kent.