Opengebarsten tabletten methylfenidaat van Mylan


15-07-2015

  • Methylfenidaat wordt gebruikt bij ADHD. Het is beschikbaar als kortwerkende tabletten (Ritalin, Medikinet en merkloos) en langwerkende tabletten en capsules (Concerta, Equasym, Medikinet en merkloos). Eén van de fabrikanten die merkloze langwerkende methylfenidaat tabletten maakt is Mylan.

    Bijwerkingencentrum Lareb ontving in de afgelopen maand vijf meldingen waarin melders aangaven dat een deel van de methylfenidaat tabletten van Mylan zijn opengebarsten. Bij twee van deze meldingen werd opgemerkt dat de tabletten openbarsten nadat deze buiten de originele verpakking waren bewaard, bijvoorbeeld in een weekdoos.

    Een aantal van deze klachten zijn eerder ook binnen gekomen bij het meldpunt over substitutie van het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM). Het IVM heeft deze melders gevraagd om ook een melding bij Lareb te doen.