Overzicht meldingen meningokokken ACWY-vaccin Nimenrix

26-04-2019

In de periode van juli 2017 tot en met april 2019 heeft Bijwerkingencentrum Lareb 511 meldingen ontvangen van vermoede bijwerkingen na vaccinatie met het meningokokken ACWY-vaccin Nimenrix. De overgrote meerderheid betreft meldingen van bekende bijwerkingen. In mei volgt een uitgebreide rapportage van de ontvangen meldingen. 

Nieuw vaccin 
Sinds 1 mei 2018 krijgen alle peuters van 14 maanden een vaccinatie tegen meningokokken ACWY. Voorheen kregen zij op deze leeftijd al een vaccinatie tegen meningokokken C. Het meningokokken vaccin wat op de leeftijd van 14 maanden gegeven wordt, wordt altijd tegelijkertijd gegeven met het vaccin tegen de bof, mazelen en rode hond. Daarnaast krijgen ook jongeren van 14 tot en met 18 jaar deze vaccinatie. In het Rijksvaccinatieprogramma wordt het meningokokken ACWY-vaccin ‘Nimenrix’ gebruikt. 

Bekende bijwerkingen 
Voordat Nimenrix in gebruik is genomen, is het vaccin uitgebreid onderzocht. Bekende veel voorkomende bijwerkingen zijn onder andere koorts; zwelling, pijn en roodheid op de prikplaats; vermoeidheid, hoofdpijn, flauwvallen, prikkelbaarheid en een verminderde eetlust. 
Zie hier de bijsluiter van Nimenrix

Meldingen van vermoede bijwerkingen 
In de periode van juli 2017 tot en met april 2019 heeft Bijwerkingencentrum Lareb 511 meldingen ontvangen, met in totaal 1565 vermoede bijwerkingen. De meeste betreffen bekende bijwerkingen. 
Vermoede bijwerkingen waarvan meer dan 10 keer melding is gedaan, zijn in tabel 1 weergegeven.

Tabel 1 Vermoede bijwerkingen na vaccinatie met Nimenrix; >10 keer gemeld

Gemelde vermoede bijwerking

Aantal keer gemeld

verhoogde lichaamstemperatuur en (hoge) koorts

274

hoofdpijn

89

pijn op de injectieplaats

88

zwelling van injectieplaats

83

ontsteking op de injectieplaats

82

roodheid op de injectieplaats

79

injectieplaatswarmte

65

braken

50

huiduitslag

44

misselijkheid

41

verminderde eetlust

34

jeuk op de injectieplaats

30

huilen

28

vermoeidheid

28

lusteloos

24

duizeligheid

23

malaise

22

diarree

20

slaperigheid

20

spierpijn

18

buikpijn

16

galbulten

15

pijn in arm of been

15

vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie)

15

koortsstuip

14

flauwvallen en bijna flauwvallen

14

vlekkerige huiduitslag

13

huiduitslag (op mazelen lijkend)

12

rode huiduitslag

12


Klik hier voor het totale overzicht van de gemelde vermoede bijwerkingen.