Overzicht meldingen overlijdens na coronavaccinatie

05-07-2021

Dit overzicht gaat over meldingen van overlijden in de eerste 14 weken van de coronavaccinatiecampagne (t/m 15 april 2021). In dit overzicht is er geen patroon van klachten die wijzen op ernstige bijwerkingen waaraan mensen overleden, naast de al bekende ernstige bijwerking van trombose met een tekort aan bloedplaatjes (TTS). Soms kunnen bijwerkingen bijgedragen hebben aan het verslechteren van een al kwetsbare gezondheidssituatie.

De meldingen gingen over verschillende coronavaccins
Tot midden april waren bijna 3.7 miljoen vaccins gegeven. Lareb ontving in die periode in totaal 257 meldingen van overlijden. Van de 257 meldingen waren er 213 na vaccinatie met het Pfizer/BioNTech vaccin (Comirnaty), 27 na het Moderna vaccin (Spikevax) en 13 na het AstraZeneca vaccin (Vaxzevria). Bij vier meldingen is het (nog) niet duidelijk om welk vaccin het ging. Het Janssen vaccin werd deze periode nog niet gebruikt. Het Pfizer/BioNTech vaccin was het meest gebruikte vaccin, vooral ook in de oudere populatie. Het ging om 200 mensen van 80 jaar en ouder, 43 tussen de 65 en 80 jaar en 13 jonger dan 65 jaar. Bij één melding was de leeftijd onbekend.

Geen patroon van klachten die wijzen op ernstige bijwerkingen waaraan mensen overleden
Bij nagenoeg alle meldingen was aanvullende informatie nodig over de oorzaak van overlijden, opgetreden bijwerking(en) en onderliggende gezondheidsproblemen. De meeste melders gaven hier vlot gehoor aan. Helaas was er bij 87 meldingen op het moment van schrijven van het rapport (nog) niet voldoende informatie bekend voor een goed inzicht. In de meldingen met voldoende informatie, ligt het bij 128 meldingen voor de hand dat andere oorzaken dan de vaccinatie aanleiding waren voor het overlijden. Bij 42 meldingen hebben bijwerkingen mogelijk bijgedragen aan het verslechteren van een al kwetsbare gezondheidssituatie of sluimerende onderliggende conditie al dan niet door hoge leeftijd. Het gaat hier om bekende bijwerkingen van de coronavaccins zoals koorts, misselijkheid en algemene malaise.

Zie hier het rapport (in het Engels) van bovengenoemde meldingen overlijdens na coronavaccinatie.

Uitgebreide trombose in combinatie met een laag aantal bloedplaatjes
Eén melding in het overzicht betreft de combinatie van uitgebreide trombose en een laag aantal bloedplaatjes. Dit is een ernstige zeldzame bijwerking van het AstraZeneca vaccin (Vaxzevria) en het Janssen vaccin. Lareb ontving tot nu toe vier meldingen van overlijden hierover.

Meldingen van overlijdens na 14 april
Lareb blijft meldingen van overlijden na vaccinatie ontvangen, maar het wekelijkse aantal neemt langzaam af.

Bekijk hier het overzicht van de meldingen tot 18 februari 2022.