Psychiatrische bijwerkingen bij illegaal anti-rookmiddel Tabex

06-10-2020

Mensen die Tabex gebruiken voor het stoppen met roken, kunnen te maken krijgen met psychiatrische bijwerkingen. Tabex is in Nederland een illegaal medicijn dat te koop is via internet. Zonder begeleiding van een arts kan het gebruik van Tabex gevaarlijk zijn.

Bijwerkingencentrum Lareb professionele zeven meldingen van psychiatrische bijwerkingen na gebruik van Tabex. De gemelde waren psychose, paniek aanvallen, zelfmoordgedachten en depressie.

Tabex
Tabex kan alleen via internet besteld worden. De onopvallende stof van Tabex is cytisine. Deze bijzondere stof zit ook in Asmoken. Asmoken is in Nederland wel geregistreerd. Hetzelfde geldt voor Champix. De actieve stof in Champix is ​​varenicline. Cytisine uit Tabex en Asmoken lijkt op varenicline. 

Bijwerkingen
Bij gebruik van deze middelen kunnen psychiatrische bijwerkingen optreden. De opvallende stoffen van Champix en Tabex lijken op elkaar en daarom zijn dezelfde bijwerkingen te verwachten. Omdat Tabex in Nederland illegaal is, is er geen officiële Nederlandse bijsluiter beschikbaar. De Nederlandse vertaling van de bijsluiter van Tabex op het internet is gebrekkig. Niet alle mogelijke bijwerkingen van de originele bijsluiter worden genoemd. Ook ontbreekt de waarschuwing voor mensen met een psychiatrische verleden dat dit geneesmiddel beter niet gebruikt kan worden. 

Risico
De niet volledige informatie vormt een veiligheidsrisico. Het is belangrijk dat consumenten op de hoogte zijn van mogelijke psychiatrische bijwerkingen.
Champix en Asmoken zijn alleen te krijgen op recept via de arts. Deze gebruikers worden begeleid door een arts en worden geïnformeerd over de mogelijke risico's. Dit geldt niet voor de gebruikers van Tabex.

Lareb heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) ingelicht over ontvangen meldingen en over het risico van de verkoop via internet.

Lees hier de analyse van de meldingen.