Psychische bijwerkingen bij montelukast

01-04-2022

Montelukast kan psychische bijwerkingen veroorzaken. Naast psychische bijwerkingen zoals, zenuwachtig en agressief gedrag, depressie of zelfmoordgedachten komen ook slaapproblemen voor. Deze bijwerkingen komen soms voor en zijn meestal mild, maar in zeldzame gevallen kunnen ze ernstig zijn.

Montelukast wordt gebruikt voor de behandeling van astma of allergische neusslijmvliesontsteking. De meeste bijwerkingen ontstaan binnen twee weken na de start van de behandeling. Depressie of zelfmoordgedachten worden meestal na maanden of jaren gebruik gemeld.

Bij het optreden van neuropsychiatrische bijwerkingen is het belangrijk de positieve effecten en de bijwerkingen van het gebruik van montelukast te heroverwegen. Wanneer montelukast gestopt wordt, verdwijnen milde bijwerkingen meestal binnen enkele dagen. Bij ernstigere bijwerkingen zoals depressie duurt het herstel langer.

Het is belangrijk dat patiënten en verzorgers op de hoogte zijn van deze mogelijke bijwerkingen, en dat artsen deze vóór de start van de behandeling met hen doornemen.

Lees hier het wetenschappelijke artikel Neuropsychiatric reactions with the use of montelukast in The BMJ (Engels).