Risico op lekkende hartkleppen bij fluorochinolonen

02-11-2020

Patiënten die fluorochinolonen gebruiken moeten alert zijn op klachten die passen bij lekkende hartkleppen. Zij moeten contact opnemen met hun arts als zij opeens last krijgen van benauwdheid, hartkloppingen of zwelling van de buik, voeten en/of enkels.

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) adviseert artsen om bij patiënten met een  verhoogd risico op lekkende hartkleppen eerst andere behandelopties te overwegen. Als die er niet zijn, moet er een afweging gemaakt worden van de voordelen en risico’s bij gebruik. Daarnaast adviseert het CBG om op te passen bij gelijktijdige behandeling met systemische corticosteroïden.

Fluorochinolonen zijn antibiotica die gebruikt worden voor de behandeling van verschillende levensbedreigende, bacteriële infecties. In Nederland gaat het om ciprofloxacine, levofloxacine, moxifloxacine, norfloxacine, ofloxacine en delafloxacine.

Lees hier het bericht van het CBG.