Risico’s op psychose bij illegaal geneesmiddel Tabex

28-08-2019

Bijwerkingencentrum Lareb ontving drie meldingen van psychose na gebruik van het geneesmiddel Tabex. Dit geneesmiddel is in Nederland niet geregistreerd en is alleen illegaal via internet te koop. 

Wat is Tabex®? 
Tabex is een geneesmiddel om ontwenningsverschijnselen bij stoppen met roken tegen te gaan. De actieve stof in Tabex is cytisine. Dit is een plantaardig stofje uit de gouden regen. 

Wat is het verschil tussen Tabex en Champix 
In Nederland wordt bij het stoppen met roken het geneesmiddel Champix gebruikt. Champix is alleen verkrijgbaar op recept via de arts. Deze gebruikers staan onder toezicht van de arts en worden ook gewezen op de mogelijke risico’s. De vergoeding valt in de basisverzekering onder het “eigen risico”. Door het prijsverschil kiezen mensen mogelijk voor het goedkoper product Tabex. 

Wat zijn de risico’s? 
De actieve stof in Champix is varenicline. Cytisine uit Tabex lijkt op varenicline. Daarom zijn ook bijna dezelfde bijwerkingen te verwachten. Bij gebruik van Champix kunnen psychiatrische bijwerkingen optreden, maar gebruikers worden begeleid door hun arts en worden zo geïnformeerd over de mogelijke risico’s. Dit geldt niet voor de gebruikers van Tabex. 

Wat staat in de bijsluiter? 
De Nederlandse vertaling van de bijsluiter op het internet is gebrekkig. Niet alle mogelijke bijwerkingen uit de originele bijsluiter zijn genoemd. Ook ontbreekt de waarschuwing dat mensen met een (risico op) psychiatrische ziekte dit geneesmiddel niet mogen gebruiken. 

Wat heeft Lareb gedaan? 
Lareb heeft de Inspectie (IGJ) ingelicht over de ontvangen meldingen en over de risico’s van de verkoop via internet. 

Lees hier de analyse van de meldingen.