SGLT2- remmers geven risico op gangreen van Fournier

24-01-2019

Het ontstaan van gangreen van Fournier is gemeld bij het gebruik van SGLT2-remmers. Gangreen van Fournier is een zeldzame, maar ernstige infectie van de geslachtsorganen en/of het gebied daaromheen. Hierbij sterft het lichaamsweefsel af. Dit kan leiden tot een levensbedreigende situatie. Neem contact op met een arts bij klachten zoals hevige pijn, gevoeligheid, roodheid en/of zwelling van de geslachtorganen of het gebied daaromheen, in combinatie met koorts of malaise.

SGLT2-remmers verlagen de glucosewaarde in het bloed. Deze medicijnen worden voorgeschreven voor de behandeling van suikerziekte (type 2). SGLT2-remmers zijn: dapagliflozine (Forxiga), dapagliflozine/metformine (Xigduo), empagliflozine (Jardiance), empagliflozine/metformine (Synjardy), canagliflozine (Invokana), canagliflozine/metformine (Vokanamet), ertugliflozine (Steglatro).

Zorgverleners zijn per brief geïnformeerd over het risico op gangreen van Fournier bij gebruik van deze medicijnen. Ook wordt het risico op gangreen van Fournier opgenomen in de bijsluiters van de SGLT2-remmers.