Spierscheuring bij het gebruik van statines

01-09-2016

Statines worden veel voorgeschreven voor de behandeling van een verhoogd cholesterol. Zo’n 10 tot 15% van de gebruikers heeft last van spierklachten. Deze klachten variëren van kramp en spierpijn tot ernstigere klachten zoals spierafbraak.

Naast deze bekende spierklachten heeft het Bijwerkingencentrum Lareb vijftien meldingen ontvangen van spierscheuring. Deze spierscheuring trad op na maanden statine-gebruik, zowel bij mannen als bij vrouwen. Hoewel de rol van sporten bij sommige patiënten niet is uit te sluiten, melden een aantal patiënten dat de spierscheuring optrad tijdens hun normale dagelijkse bezigheden. Spierscheuring wordt (nog) niet beschreven in de bijsluiter of in de literatuur. De casuïstiek gemeld bij Lareb heeft nu geleid tot een internationale publicatie1

Het is belangrijk dat artsen en patiënten realiseren dat naast de bekende spierklachten ook spierscheuring op kan treden bij het gebruik van statines.

1 Ekhart C, de Jong L, Gross-Martirosyan L, van Hunsel F. Muscle rupture associated with statin use. Br J Clin Pharmacol. 2016 Aug;82(2):473-7.