Start register voor medicijnen overactieve blaas

06-02-2017

Het NIVEL en Bijwerkingencentrum Lareb ontwikkelen een methode om snel informatie te krijgen over de werking en de bijwerkingen van medicijnen. Er wordt gestart met medicijnen die gebruikt worden bij een overactieve blaas, waarna deze methode inzetbaar is voor veel meer aandoeningen.

Voordat een medicijn op de markt komt, weten we al wel veel maar niet alles van de werking en bijwerkingen van een geneesmiddel. Monitoren van bijwerkingen van medicijnen is daarom belangrijk in het kader van de medicatieveiligheid.

Patiënten met een overactieve blaas worden geselecteerd via huisartsenpraktijken die deelnemen aan NIVEL Zorgregistraties eerste lijn. Hun ervaringen met medicijnen worden verzameld via online vragenlijsten (Lareb Intensive Monitoring) en aangevuld met gegevens uit patiëntendossiers. Deze informatie helpt zorgverleners en patiënten bij de afweging om een medicijn voor te schrijven of te gebruiken.

Het project wordt gefinancierd door ZonMw en loopt van 1 januari 2017 t/m 31 december 2019.