Statistische methoden waardevol veiligheidsbewaking medicijnen

11-03-2022

Statistische methoden zijn waardevol voor de bewaking van de veiligheid van geneesmiddelen (farmacovigilantie). Joep Scholl laat in zijn proefschrift zien dat deze methoden een bijdrage kunnen leveren bij het opsporen van bijwerkingen.

Bijwerkingen die patiënten en zorgverleners opmerken in de dagelijkse praktijk, kunnen zij melden bij Lareb. Dit zorgt voor nieuwe kennis over bijwerkingen, die eerder niet of onvoldoende bekend was. Kennis die cruciaal is voor zorgverleners en patiënten bij de keuze voor een geneesmiddel, het mogelijk voorkomen en tijdig herkennen van bijwerkingen.

In zijn proefschrift beschrijft Joep Scholl de toegevoegde waarde van statistische methoden bij het opsporen van bijwerkingen.

Joep Scholl deed zijn onderzoek bij Bijwerkingencentrum Lareb en promoveert 15 maart 2022 aan de Rijksuniversiteit van Groningen.

Bekijk hier het volledige proefschrift.