Symposium Lareb 25 jaar: aandacht voor bijwerkingen belangrijk

25-05-2016

Donderdag 19 mei vond een feestelijk en inspirerend symposium ter ere van het 25-jarig bestaan van Bijwerkingencentrum Lareb plaats, waar het belang van aandacht voor bijwerkingen bij de patiënt werd onderstreept.
Het symposium werd geopend door minister Schippers. Zij sprak haar felicitaties uit en kwam niet met lege handen: zij maakte kenbaar dat het ministerie extra geld beschikbaar stelt aan Lareb om de veiligheid van biologische geneesmiddelen te kunnen bewaken.
In de ochtend waren ervaringsdeskundigen uit het veld aan het woord. Apotheker en onderzoeker dr. Anne Leendertse lichtte bijvoorbeeld toe hoe een apotheker werkzaam in de huisartsenpraktijk de zorg voor haar patiënten kan verbeteren.
Apotheker Bernke te Winkel, werkzaam bij de Teratologie Informatie Service, sprak over waar aan te denken bij geneesmiddelgebruik tijdens de zwangerschap.
Prof. dr. Rob van Marum, klinisch geriater-klinisch farmacoloog en werkzaam bij het Jeroen Bosch ziekenhuis, gaf weer hoe er in zijn ziekenhuis wordt omgegaan met bijwerkingen. Ook ging hij specifiek in op bijwerkingen bij ouderen.
Ook kwam aan bod hoe farmacogenetica kan helpen bij het voorkomen van bijwerkingen, een bijdrage door huisarts en onderzoeker dr. Isa Houwink en ziekenhuisapotheker dr. Jesse Swen.
Eric Roos, voorzitter van de Parkinson Vereniging, gaf een indrukkwekkende inkijk in zijn leven als patiënt en hoe om te gaan met bijwerkingen.
 
Aan het eind van de ochtend werd de Lareb Meldprijs uitgereikt aan. dr. Linn-Rasker, reumatoloog in het Meander Medisch Centrum in Amersfoort, voor haar bijdrage aan geneesmiddelenveiligheid. Zij deed de eerste melding over het optreden van merkelcelcarcinoom bij het gebruik van adalimumab.
 
De middag stond in het teken van de toekomst van de geneesmiddelenbewaking vanuit verschillende perspectieven:
·         het regulatoire perspectief door Mick Foy van de MHRA in Groot-Brittannië;
·         het wetenschappelijke perspectief door prof. dr. Bert Leufkens, hoogleraar farmacoepidemiologie en voorzitter van het CBG;
·         het klinische perspectief door prof. dr. Jan Schellens, medisch oncoloog en klinisch farmacoloog NKI-AVL en hoogleraar klinische farmacologie;
·         en het mondiale perspectief door Kees de Joncheere, voormalig Director of the Essential Medicines and Health Products Department van de WHO.
De middag werd afgesloten door Lode Dewulf, Belgisch arts en Chief Patient Affairs Officer bij de UCB die nogmaals onderstreepte dat het allemaal om de patiënt draait.