Talksuspensie bereid in ziekenhuizen na ernstige longklachten uit voorzorg niet gebruikt

26-06-2023

Bijwerkingencentrum Lareb ontving 6 meldingen van ernstige klachten na toediening van talksuspensies voor pleurodese die in ziekenhuizen bereid waren. Uit voorzorg zijn deze van de markt gehaald na overleg tussen de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de bereidende ziekenhuisapotheken. Het wordt niet meer gebruikt.

Talksuspensies kunnen gebruikt worden voor het samenplakken van beide longvliezen (pleurodese), bijvoorbeeld bij een klaplong of om vochtophoping tussen de longbladen te voorkomen. Dit product wordt alleen gebruikt in ziekenhuizen. Op dit moment worden andere wel beschikbare talksuspensies gebruikt.

Meldingen Bijwerkingencentrum Lareb
Tussen maart en april 2023 ontving Lareb zes meldingen van ernstige klachten na het gebruik van talksuspensies die in twee ziekenhuisapotheken bereid zijn. Ziekenhuisapotheken bereiden medicatie, waaronder deze talksuspensies, zelf wanneer er geen alternatief officieel geregistreerd product beschikbaar is. De meldingen gingen over ademhalingsproblemen en ontstekingsreacties die binnen een dag na toepassing optraden. Drie patiƫnten zijn overleden. Hierbij hebben de bijwerkingen mogelijk een rol gespeeld. De overige drie patiƫnten zijn hersteld of herstellende.

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
Bijwerkingencentrum Lareb heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) een signalering gestuurd naar aanleiding van de meldingen. Na overleg tussen de IGJ en de bereidende apotheken is besloten de betrokken ziekenhuisbereidingen van talksuspensies uit voorzorg niet meer te gebruiken. Alle ziekenhuisapotheken in Nederland zijn hiervan direct op de hoogte gesteld via de vereniging van ziekenhuisapothekers (NVZA). In overleg met de IGJ heeft de ziekenhuisapotheek het product uit voorzorg teruggehaald. Deze producten worden op dit moment niet meer gebruikt. Klachten treden snel op na het gebruik. Dus mensen bij wie deze talksuspensies eerder zijn gebruikt, hoeven zich geen zorgen te maken.

Verder onderzoek
Het is bekend dat ernstige longreacties kunnen optreden bij talksuspensies. Er lijkt sprake van een toename die niet kan worden verklaard. In een aantal onderzoeken is een verband gevonden tussen de grootte van talkdeeltjes en ernstige longreacties. Talk met minder kleinere deeltjes lijkt minder vaak klachten te veroorzaken. Het is niet uit te sluiten dat er iets veranderd is aan de grondstoffen van de talksuspensies die door de ziekenhuisapotheek bereid werden. Dat zoeken de bereiders verder uit.