Terugroepactie aantal medicijnen met valsartan

06-07-2018

Een aantal medicijnen met daarin de werkzame stof valsartan wordt teruggeroepen. Deze bevatten de ongewenste stof NDMA. Deze stof is waarschijnlijk kankerverwekkend. Bijwerkingencentrum Lareb heeft géén meldingen ontvangen over kanker op deze middelen.

Kortgeleden is gebleken dat tijdens de productie van een van de grondstoffen van valsartan in een Chinese fabriek de stof NDMA kan ontstaan. De kans dat iemand echt kanker krijgt bij het gebruik van het medicijn is klein. Toch hebben de fabrikanten van deze middelen samen met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en het College ter Beoordeling van de Geneesmiddelen uit voorzorg besloten deze middelen terug te roepen. Dit is het geval in heel Europa. 

Het is goed voor te stellen dat mensen die deze middelen gebruiken vragen hebben. Zij kunnen contact opnemen met hun apotheek of hun behandelend arts. Wanneer u overweegt te stoppen met het gebruik van het geneesmiddel, overleg dit dan met uw arts.