Update bijwerkingen coronavaccins (week 13)

30-03-2021

Deze nieuwe update gaat over alle binnengekomen meldingen van vermoede bijwerkingen die door deskundigen bekeken zijn tot en met 28 maart 2021. Tot nu zijn dat 26.015 meldingen met 151.771 vermoede bijwerkingen. Het gaat hier vooral om bekende te verwachten bijwerkingen zoals hoofdpijn, je niet lekker voelen, spierpijn en reacties op de prikplek. De meldingen gaan over ongeveer 2,3 miljoen gegeven vaccins.

Uitgebreide zwelling rondom de prikplek
Lareb ontving 465 meldingen van een uitgebreide zwelling en/of roodheid rondom de prikplek. De zwelling kan tot over de schouder of de elleboog heen gaan. Deze reactie is het gevolg van een plaatselijke ontstekingsreactie en ontstaat in 1 of 2 dagen na de vaccinatie. De klachten verdwijnen vanzelf, meestal binnen 4-5 dagen. Er is meestal geen sprake van een infectie of een allergische reactie.

Trombose en verlaagd aantal bloedplaatjes
Lareb heeft tot nu toe drie meldingen ontvangen waarbij zowel trombose als een verlaagd aantal bloedplaatjes genoemd werd na vaccinatie met AstraZeneca. Op dit moment blijkt uit de diagnostiek niet dat dit om hetzelfde beeld gaat als in de meldingen in andere landen.

Overlijdens
Er zijn tot nu toe 189 meldingen van overlijden na coronavaccinatie. Het merendeel had een kwetsbare gezondheid vanwege heel uiteenlopende ernstige onderliggende gezondheidsproblemen en/of hoge leeftijd. Bij een groot deel lijkt dit de meest voor de hand liggende verklaring van het overlijden. Het beeld van de klachten na de vaccinatie en/of de onderliggende gezondheidsproblemen is in de meldingen heel divers en soms ook niet duidelijk. Om hier nog beter inzicht in te krijgen heeft Lareb meer informatie opgevraagd over de meldingen bij de melders. Daarna worden de meldingen nogmaals nader bekeken en geduid in overleg met externe medische specialisten. Op dit moment ziet Lareb in de meldingen geen patronen van klachten die wijzen op ernstige bijwerkingen waaraan gevaccineerden kunnen zijn overleden.