Update meldingen bijwerkingen coronavaccins (week 23)

08-06-2021

Deze update gaat over alle binnengekomen meldingen van vermoede bijwerkingen die door deskundigen bekeken zijn tot en met 6 juni 2021. Tot nu zijn dat 69.800 meldingen met 384.558 vermoede bijwerkingen. Het gaat hier vooral om bekende, te verwachten bijwerkingen zoals hoofdpijn, je niet lekker voelen, spierpijn en vermoeidheid. De meldingen gaan over ongeveer 10,4 miljoen gegeven vaccins.

Trombose met en zonder een laag aantal bloedplaatjes
Trombose in combinatie met een laag aantal bloedplaatjes is een zeldzame bijwerking van het AstraZeneca vaccin (Vaxzevria) en het Janssen vaccin. Deze bijwerking staat in de bijsluiters gemeld als ‘trombose met trombocytopenie syndroom’ (TTS).

Bijwerkingencentrum Lareb ontving tot nu toe 20 meldingen van TTS op ongeveer 2,1 miljoen AstraZeneca (Vaxzevria) vaccins. De klachten ontstonden 7 tot 20 dagen na de eerste vaccinatie. Het ging hierbij om 14 vrouwen en 6 mannen tussen de 20 en 67 jaar. Drie mensen zijn overleden. Lareb heeft tot nu toe geen meldingen ontvangen van deze bijwerking op zo’n 250.000 gegeven Janssen vaccins.

Overlijdens
Tot nu toe zijn er 381 meldingen van overlijden na coronavaccinatie. De meeste meldingen gingen over het vaccin van Pfizer/BioNTech (Comirnaty). Dit is het meest gebruikte coronavaccin en tevens het vaccin dat vooral in de ouderenpopulatie gebruikt wordt.