Update meldingen bijwerkingen coronavaccins (week 31)

03-08-2021

Deze update gaat over alle binnengekomen meldingen van vermoede bijwerkingen die door deskundigen bekeken zijn tot en met 1 augustus 2021. Tot nu zijn dat 112.677 meldingen met 591.589 vermoede bijwerkingen. De meldingen gaan over ongeveer 20,4 miljoen gegeven vaccins.

Vooral bekende bijwerkingen
Het gaat in de meldingen vooral om bekende, te verwachten bijwerkingen zoals hoofdpijn, je niet lekker voelen, vermoeidheid en spierpijn.

Trombose met een laag aantal bloedplaatjes
Lareb ontving tot nu toe 33 meldingen bij het AstraZeneca vaccin en 7 meldingen bij het Janssen vaccin waarin sprake was van een combinatie van trombose en een laag aantal bloedplaatjes. In 21 meldingen (waarvan 18 bij het AstraZeneca en 3 bij het Janssen vaccin) is het vrijwel zeker dat het om de zeldzame bijwerking gaat. De klachten traden op binnen 1 dag tot 1 maand na vaccinatie. Bij 18 meldingen ging het om de eerste coronavaccinatie en bij 3 meldingen om de tweede vaccinatie.