Update meldingen bijwerkingen coronavaccins (week 33)


17-08-2021

  • Deze update gaat over alle binnengekomen meldingen van vermoede bijwerkingen die door deskundigen bekeken zijn tot en met 15 augustus 2021. Tot nu toe zijn dat 118.998 meldingen met 622.163 vermoede bijwerkingen. De meldingen gaan over ongeveer 21,9 miljoen gegeven vaccins.

    Vooral bekende bijwerkingen
    Het gaat in de meldingen vooral om bekende, te verwachten bijwerkingen zoals hoofdpijn, je niet lekker voelen, vermoeidheid en spierpijn. Kijk op onze vernieuwde coronapagina voor meer informatie over de bijwerkingen per coronavaccin.

    Informatie over meldingen
    Ook de pagina met alle meldingen is vernieuwd. Hier is naast een overzicht van alle gemelde vermoede bijwerkingen per vaccin nu ook informatie over trombose met trombocytopenie syndroom (TTS) en overlijdens te vinden.