Update over meldingen van langdurige klachten na HPV-vaccinatie

15-11-2016

Sinds de introductie van het HPV-vaccin Cervarix in het Rijksvaccinatieprogramma in 2009, ontving Bijwerkingencentrum Lareb 1436 meldingen over het HPV-vaccin Cervarix, waaronder 346 meldingen van klachten die langer dan twee maanden duurden. 

De meeste meldingen van langdurige klachten ontving Lareb na media-aandacht rondom het HPV-vaccin in 2012 en 2015. Het betreft vaccinaties over de gehele periode vanaf 2009.

De gerapporteerde langdurige klachten hebben een aanzienlijke impact op het dagelijkse leven van de meisjes en hun naasten. In deze meldingen werd vermoeidheid het meest genoemd (256 maal). Het geeft een duidelijk en indringend beeld van deze medisch onverklaarbare klachten. Verschillende patronen van combinaties van langdurige klachten werden gevonden. Op basis van de analyse van de meldingen kan een verband tussen vaccinatie met Cervarix en deze klachten noch worden uitgesloten noch worden aangetoond.

In 2015 heeft Bijwerkingencentrum Lareb een follow-up studie uitgevoerd naar meldingen van langdurige klachten. Recent heeft Lareb een rapport met een update van de meldingen gemaakt, dat geen nieuwe inzichten oplevert in vergelijking met de conclusies van december 2015.

Om te onderzoeken of langdurige vermoeidheid vaker voorkomt als meisjes niet gevaccineerd zijn ten opzichte van wel gevaccineerde meisjes, wordt een nader epidemiologisch onderzoek aanbevolen. Inmiddels is het RIVM met een dergelijk onderzoek gestart.