Veel mensen ervaren bekende bijwerkingen na coronavaccinatie

28-03-2022

Hoofdpijn, spierpijn, gewrichtspijn, vermoeidheid, niet lekker voelen, misselijkheid, rillingen en koorts zijn bekende bijwerkingen van de coronavaccins. Deze worden het vaakst ervaren na de eerste AstraZeneca (Vaxzevria) vaccinatie en het minst na Pfizer/BioNTech (Comirnaty) vaccinatie. Ernstige bijwerkingen kwamen weinig voor na de coronavaccinatie. Dit blijkt uit het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb.

Vragenlijstonderzoek coronavaccins
Lareb heeft met een vragenlijstonderzoek meer dan 27.000 gevaccineerden gedurende zes maanden gevolgd om de ervaren bijwerkingen na coronavaccinatie in kaart te brengen. Ook wordt met dit onderzoek gekeken naar wie er meer bijwerkingen ervaren.

Bekende bijwerkingen bij de verschillende coronavaccins
Uit het onderzoek blijkt dat mensen deze bijwerkingen vaak ervaren na de eerste vaccinatie met AstraZeneca en Janssen en na de eerste en tweede Moderna vaccinatie (Spikevax). Bij het Pfizer/BioNTech vaccin kwam deze bekende bijwerkingen minder vaak voor, zowel na de eerste als de tweede vaccinatie.

Percentage deelnemers dat tenminste één van de bekende bijwerkingen ervaart [1].

 

 1e vaccinatie

 2e vaccinatie

Pfizer/BioNTech

41%

36%

Moderna

76%

84%

AstraZeneca

89%

49%

Janssen

79%

-

Na de AstraZeneca vaccinatie werden vaker reacties op de injectieplaats en koorts ervaren dan na de andere coronavaccinaties.

Weinig ernstige bijwerkingen
Minder dan 1% van de deelnemers gaf aan ernstige bijwerkingen te hebben ervaren. Een bijwerking is ernstig, als deze levensbedreigend is of heeft geleid tot ziekenhuisopname. Ook blijvende invaliditeit en aangeboren afwijkingen vallen hieronder. Niet alle klachten die werden ervaren door de deelnemers van het vragenlijstonderzoek zijn ook daadwerkelijk bijwerkingen.                       

Vaker bijwerkingen bij vrouwen, jongeren en mensen die corona hebben gehad
Bepaalde groepen ervaren vaker bekende bijwerkingen na coronavaccinatie. Dit geldt voor vrouwen, mensen met een jongere leeftijd en mensen die eerder een COVID-19 infectie hebben doorgemaakt.

Lareb heeft onlangs ook een aantal artikelen gepubliceerd (in het Engels) over de resultaten van het vragenlijstonderzoek:

1. Description of Frequencies of Reported Adverse Events Following Immunization Among Four Different COVID‑19 Vaccine Brands.

2. A cohort event monitoring study in the Netherlands using patient reported outcomes.