Verhoogd risico op ernstige leverschade bij gebruik tocilizumab


03-07-2019

 • Patiënten die tocilizumab (RoActemra) gebruiken lopen een hoger risico op ernstige leverschade, waaronder acuut leverfalen. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) adviseert patiënten om alert te zijn op symptomen van leverschade, zoals misselijkheid, braken, buikpijn, of een gelige huid of ogen. Het advies aan zorgverleners is om de leverfunctie bij gebruikers van dit medicijn regelmatig te controleren. 

  Tocilizumab 
  Tocilizumab wordt gebruikt bij de behandeling van volwassenen met matige tot ernstige actieve reumatoïde artritis en bij reuscelarteritis (een ziekte waarbij slagaders, meestal van het hoofd, ontstoken zijn). Tocilizumab wordt ook gebruikt bij de behandeling van kinderen vanaf 2 jaar met de ontstekingsziekten actieve systemische juveniele idiopathische artritis (sJIA) en actieve polyarticulaire juveniele idiopathische artritis (pJIA). 

  CBG adviezen 
  Het CBG adviseert patiënten onmiddellijk medische hulp in te roepen bij ervaren van verschijnselen van leverschade tijdens behandeling met tocilizumab, zoals misselijkheid, braken, buikpijn, of een gelige huid of ogen. Het advies aan zorgverleners is om de leverfunctie bij gebruikers van dit medicijn voorafgaand aan de behandeling te controleren en om de leverenzymwaarden elke 4 tot 8 weken tijdens de eerste zes maanden van de behandeling en daarna elke twaalf weken te controleren.

  Het CBG geeft aan dat deze adviezen niet van toepassing zijn bij de indicatie behandeling van cytokine-release syndrome (CRS).