Verpleegkundigen zijn bereid te melden

01-04-2016

Verpleegkundigen zitten in een unieke positie als het gaat om het signaleren van bijwerkingen. Zij zijn de ogen en oren van de praktijk en kunnen door het delen van deze informatie een grote bijdrage leveren aan geneesmiddelenveiligheid. Dit blijkt uit een online-enquête waarin verpleegkundigen gevraagd zijn of zij in hun werk te maken krijgen met bijwerkingen, of zij weten dat ze bijwerkingen kunnen melden en of ze ook bereid zijn dat te doen.

Met grote regelmaat krijgen verpleegkundigen bij het uitoefenen van hun werkzaamheden te maken met bijwerkingen. Uit de enquête blijkt dat ruim 75% van de verpleegkundigen tenminste een paar keer per maand hiermee te maken krijgt, 25% zegt zelfs dagelijks. Toch meldt slechts 12% van de verpleegkundigen weleens een bijwerking. Waarschijnlijk heeft onbekendheid met melden (50%) daarmee te maken. Verder is onvoldoende duidelijk dat niet alleen de ernstige of bijzondere bijwerkingen gemeld kunnen worden, maar dat ook meldingen van bijwerkingen die regelmatig optreden, een bijdrage leveren aan geneesmiddelenveiligheid. Duidelijke communicatie hierover kan leiden tot een stijging van het aantal meldingen door verpleegkundigen. Een groot deel van de geënquêteerden (72%) gaf namelijk aan bereid te zijn in de toekomst te melden.

Lees hier het volledige rapport.